สติปัฏฐาน๔ วิปัสสนา

แก่นธรรมะ

สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน

supawan_pic1_25042016-1024x3602

ขันธ์ 5 นี้ ครอบคลุมทุกอย่างในจักรวาล ตั้งแต่ตัวเราจนสุดขอบจักรวาล พระพุทธเจ้ารวบลงมาเป็นขันธ์ 5 เท่านั้น คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ซึ่งนามขันธ์ทั้งสี่อาจารย์ศุภวรรณ แยกเป็นทอมกับเจอรี่ หรือ จิตกับใจ

supawangreen2016-111

สติปัฏฐานสี่ วิปัสสนา

เป็นทางสายเอกที่จะพาคนไปนิพพาน หยุดการเวียนว่ายตายเกิด

เมื่อฝึกตามแนวสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แล้ว เจอรี่ที่เอากิเลสมาให้จะถูกขับไล่ออกจากบ้าน ธาตุรู้ หรือ ตัวใจ ก็จะอยู่ในบ้านที่ว่างๆ โล่งๆ เป็นประภัสสร ซึ่งเป็นสภาวะ “ใจเดิมแท้” ของมนุษย์ทุกคน เจอรี่เป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวเท่านั้น จะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามกฎอนิจจัง

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ข่าวสารประชาสัมพันธ์200

logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy

คนเป็นอัลไซเมอร์ จะเรียกว่าใช้กรรมได้อย่างไร

https://drive.google.com/file/d/0BwJ17Qmjo-BWY2Vlcnp1OUtXNkVyb0o2Rlo2TjVyUW1mbVo4/view?usp=sharing ...
อ่านต่อ
logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy

กลัวเจ็บป่วยอีกหากปฏิบัติธรรมมากไป

https://drive.google.com/file/d/0BwJ17Qmjo-BWcWJ3TlN1UHBCVHJPT2JoR0loU3VQa3pBLXNR/view?usp=sharing ...
อ่านต่อ
logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy

ปัญหาของอาชีพทนายความ

https://drive.google.com/file/d/0BwJ17Qmjo-BWR21xZnNGVXB5YTZtazNpODA5LVg3dmRVV3VV/view?usp=sharing ...
อ่านต่อ

coverl2

วิดีโอชุดฝึกสติปัฏฐานสี่ วิปัสสนา

หรือ

“พาตัวใจกลับบ้าน”

โดย อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

ข้อปฏิบัติหลังฝึกพาตัวใจกลับบ้าน ข้อปฏิบัติหลังฝึกพาตัวใจกลับบ้าน