สติปัฏฐาน๔ วิปัสสนา

Category Archives: รวมเรื่อง(All Post)

[:th]อย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนา[:]

logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy
[:th]
คนไทยโบราณมักพูดว่า…
   “อย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์  และพบพระพุทธศาสนา”  ซึ่งเป็นคำพูดลึกซึ้งที่ชาวพุทธไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงรวมทั้งดิฉันด้วย   จนกระทั่งได้มาเข้าอบรมคอร์ส  “พาตัวใจกลับบ้าน”  กับอาจารย์ศุภวรรณ กรีน ท่านนำหัวข้อหลักๆของพุทธศาสนาเพียงสามหัวข้อคือ  อริยสัจสี่  ขันธ์ห้า  และสติปัฏฐานสี่  มาอธิบายประสานกันอย่างกลมกลืน   จนผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงหลักธรรมสำคัญทั้งสามข้อนี้เข้ากับชีวิตของตนเอง   และรู้ว่าจะนำข้อธรรมทั้งสามข้อนี้มาแก้ปัญหาชีวิตที่เป็นทุกข์ได้อย่างไร   ซึ่งต่างจากการฟังธรรมะโดยทั่วไปที่เมื่อฟังเสร็จแล้ว  ส่วนมากก็ลืม   หรือนำไปวางบนหิ้งพระ   ไม่นำมาปฏิบัติ   เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นทำจริงๆได้อย่างไร   ผู้ที่ผ่านการอบรมพาตัวใจกลับบ้าน   หากฟังอย่างจริงจังแล้วมักได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เหมือนยาแก้ทุกข์กลับมากินเองที่บ้านได้อย่างไร
     อาจารย์ศุภวรรณสอนธรรมะให้ฝรั่งก่อนสอนคนไทย   ท่านจึงมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างจากการสอนตามประเพณีจนมีผู้กล่าวว่า   “เป็นนวตกรรมใหม่แห่งการสอนธรรมะ”    The new innovation of teaching Buddhism.   โดยมีการใช้ภาพอุปกรณ์  เป็นสื่อการสอน  ตลอดจนการเปรียบเทียบต่างๆ  เช่น  ทอมกับเจอรี่  เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจการทำงานของจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมและเข้าใจยาก   นวตกรรมใหม่นี้ทำให้ผู้ฟังสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน   จึงทำเรื่องยากและลึกซึ้งให้เป็นเรื่องง่าย   ที่แม้ผู้เริ่มสนใจพุทธศาสนาและเด็กๆก็ยังเข้าใจตามได้โดยไม่ยาก   จนคำว่า “เจอรี่” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้พูดกันติดปากในหมู่ลูกศิษย์ของอาจารย์ศุภวรรณไปแล้ว   คำศัพท์ง่ายๆเช่น “หนูเจอรี่” นี้ได้สื่อความหมายอันลึกซึ้งของเรื่องอริยสัจสี่ขันธ์ห้าและสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาที่ขมวดเข้ากันได้อย่างกลมกลืน   พร้อมมีทางออกที่ชัดเจนในเรื่องการพาตัวใจกลับบ้านหรือกินยาแก้ทุกข์ไว้ด้วย
     หากท่านสนใจสัมผัสนวตกรรมใหม่แห่งการถ่ายทอดแก่นธรรมของพุทธศาสนาแล้ว   นี่เป็นโอกาสทองของท่าน   อาจารย์ศุภวรรณกลับมาสอนที่เมืองไทยเพียงปีละสามเดือนเท่านั้น   และตารางการสอนของปี๒๕๖๐/2017 ได้ออกมาแล้วปีนี้จะมีการสอนภาคภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่ ภูเก็ต และกัวลาลัมเปอร์
     อาจารย์ศุภวรรณสามารถถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำบาลีเลย   แต่ใช้เหตุผลล้วนๆ ที่ทุกท่านติดตามได้ผู้ที่ฟังอังกฤษได้ควรลองฟังดู ขอให้รีบสมัครเพราะบางแห่งรับจำนวนจำกัด
 
 พิกุล  ไฟลค์
[:]