สติปัฏฐาน๔ วิปัสสนา

ธาตุรู้ หรือ ตัวใจ

logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy

สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน อบรมและฝึกปฏิบัติแก่นธรรม “วิปัสสนา สติปัฏฐานสี่”


https://drive.google.com/file/d/1PTTAf5OhT3gbai5GZsBYLOHqoj-3Gxor/view?usp=sharing