สติปัฏฐาน๔ วิปัสสนา

คนเป็นอัลไซเมอร์ จะเรียกว่าใช้กรรมได้อย่างไร

logo-สถาบัน-TH-2014-add-text-green copy


https://drive.google.com/file/d/0BwJ17Qmjo-BWY2Vlcnp1OUtXNkVyb0o2Rlo2TjVyUW1mbVo4/view?usp=sharing

1 thought on “คนเป็นอัลไซเมอร์ จะเรียกว่าใช้กรรมได้อย่างไร”

  1. Pingback: Fitflop Slippers

Comments are closed.