สติปัฏฐาน๔ วิปัสสนา

[:th]จิตคือพุทธะ = นิพพาน = ผัสสะบริสุทธิ์[:]

logo-ชมรม-TH-2014-200
[:th]ดิฉันได้มีโอกาสฟังหนังสือเสียงเรื่อง จิตคือพุทธะ ของหลวงปู่ดุลย์ อุตโร หนังสือเล่มนี้ ท่านพูดถึงสภาวะ “นิพพาน” โดยใช้คำศัพท์ของท่านว่า “จิตคือพุทธะ” ทำให้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่า ผัสสะบริสุทธิ์ คือ นิพพาน ท่านที่เคยเข้าอบรมรอบก้าวหน้า เรียนรู้ฐาน ๓_๔ แล้ว จะเห็นภาพที่ดิฉันใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจสภาวะของฐานที่ ๔ หรือ ผัสสะบริสุทธิ์ key word ที่ใช้บ่อยคือ คำว่า หลอมรวม สักแต่ว่ารู้ หรือ รับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ โดยที่ในหัวไม่มีความคิด (เจอรี่) ซึ่งมีลูกศิษย์ที่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่ “เบื้องหน้า” อย่างเป็น “ผัสสะบริสุทธิ์” ได้ ซึ่งดิฉันบอกว่า นั่นแหละคือ สภาวะของ “นิพพานชิมลอง” แล้ว หน้าตาหรือสภาวะเป็นอย่างนั้นเอง

– พระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้ว ไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่งที่ปราศาจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำลายได้ มันไม่ใช่เป็นสิ่งของ มันไม่ได้ถูกนับรวมว่าตั้งอยู่ หรือไม่ตั้งอยู่ ใหม่หรือเก่า ใหญ่หรือเล็ก เพราะมันอยู่เหนือขอบเขตของการวัด การเปรียบเทียบทั้งสิ้น

– จิตหนึ่งนี้ที่เราเห็นตำตาอยู่ข้างหน้าเราอยู่แท้ๆ (ผัสสะบริสุทธิ์) แต่ลองไปใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรดูสิ เราจักหล่นไปสู่ความผิดพลาดทันที สิ่งนี้เปรียบเหมือนของว่างที่ปราศจากขอบ

จิตหนึ่งนี้เป็นพุทธะ

– เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเอง เพียงแต่หยุดการคิดปรุงแต่งเท่านั้น หมดความกระวนกระวาย หยุดการแสวงหาเท่านั้น พุทธะก็จะอยู่ตรงหน้าเขาทันที

– ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ   เป็นสันติสุขและเร้นลับ

-สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือ สิ่งๆนั้น ในอัตราที่เต็มที่

-นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ ที่อยู่เบื้องสูงสุดจนถึง

ถึงสัตว์เบื้องต่ำ เช่น แมลง หนอน สิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งล้วนมีส่วนแห่งการเป็นพุทธะเหมือนกันหมด และทุกสิ่งมีเนื้อหาอันเดียวกันกับสิ่ง ๆ นั้น สัตว์ทั้งหลายจึงมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเหมือนกันหมด (สภาวะหลอมรวม)

-ในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิและอวิชชา มีแต่ความว่าง

หนังสือเสียงเรื่อง จิตคือพุทธะ อยู่ลิงค์นี้ค่ะ ท่านที่สนใจเรื่องสภาวะนิพพานควรเข้าไปฟังคลิปนี้ ท่านพูดเนื้อหาธรรมได้ชัดเจนมาก