วีดีโอสอนโดยอาจารย์ ศุภวรรณกรีน

ตอนที่ ๒๑ : ใจประภัสสร
ตอนที่ ๒๑ : ใจประภัสสร

ตอนที่ ๒๑ : ใจประภัสสร

ตอนที่ ๒๐ : ฝึกฟังแต่ว่าเสียง
ตอนที่ ๒๐ : ฝึกฟังแต่ว่าเสียง

ตอนที่ ๒๐ : ฝึกฟังแต่ว่าเสียง

ตอนที่ ๑๙ : ความรู้ในคุกชีวิต
ตอนที่ ๑๙ : ความรู้ในคุกชีวิต

ตอนที่ ๑๙ : ความรู้ในคุกชีวิต

ตอนที่ ๑๘  : ละครขันธ์ 5 น่าสนใจ
ตอนที่ ๑๘ : ละครขันธ์ 5

ตอนที่ ๑๘  : ละครขันธ์ 5

ตอนที่ ๑๗ : อายตานะที่ ๖
ตอนที่ ๑๗ : อายตานะที่ ๖

ตอนที่ ๑๗ : อายตานะที่ ๖

ตอนที่ ๑๖ : ฝึกรวบเป็นหนึ่ง ฌานสี่
ตอนที่ ๑๖ : ฝึกรวบเป็นหนึ่ง ฌานสี่

ตอนที่ ๑๖ : ฝึกรวบเป็นหนึ่ง ฌานสี่

ตอนที่ ๑๕ :  ฝึกจิตตานุปัสนา
ตอนที่ ๑๕ : ฝึกจิตตานุปัสนา

ตอนที่ ๑๕ :  ฝึกจิตตานุปัสนา

ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา
ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา

ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา

ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง

ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง

ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  เพราะต้นเหตุแท้จริงแล้ว คือ ตัวใจของเราเอง