วีดีโอสอนโดยอาจารย์ ศุภวรรณกรีน

ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา
ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา

ตอนที่ ๑๔ : พื้นฐานจิตตานุปัสนา Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง

ตอนที่ ๑๓ : เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ตอนที่ ๑๒ : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  เพราะต้นเหตุแท้จริงแล้ว คือ ตัวใจของเราเอง   Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่๑๑ ภาคปฏิบัติ
ตอนที่๑๑ ภาคปฏิบัติ

“ฝึกทักษะตัวใจ” ลับสายตาใจของ “ตัวใจ”ให้คมชัด หรือ ลับสติให้คมชัด Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่๑๐ ภาคปฏิบัติ
ตอนที่๑๐ ภาคปฏิบัติ

           “ฝึกนวดสมาธิ” ทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวด ต้องมีระดับสติล้านเปอร์เซ็นต์ ต่อการกดหรือบีบนวดตลอด   Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่ ๙ ภาคปฏิบัติ
ตอนที่ ๙ ภาคปฏิบัติ

“ให้วิตามินแมวทอม” Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่๘ ภาคทฤษฏี
ตอนที่๘ ภาคทฤษฏี

“การทำงานขันธ์ห้า” Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่๗ ภาคปฏิบัติ
ตอนที่๗ ภาคปฏิบัติ

“ฝึกสติล้านเปอร์เซ็นต์”         วิหารธรรม แห่ง โครตอริยะ Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่๖ ภาคทฤษฏี
ตอนที่๖ ภาคทฤษฏี

“ระดับสติล้านเปอร์เซ็นต์” ที่ต่างจากคนเดินถนนทั่วไป Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email

ตอนที่ ๕ : ขันธ์ ๕
ตอนที่ ๕ : ขันธ์ ๕

ตอนที่ ๕ : ขันธ์ ๕ Share: Facebook Twitter Pintrest Linkedin Google+ Email